Wednesday 29. May 2024

Catalina

 

Muséet har arbeidet i mange år med restaureringen av Catalina’en som ble anskaffet fra Danmark for mer enn 25 år siden. Arbeidet nærmer seg nå avslutningen.  I høst har Venneforeningen ferdigstilt og montert den siste yttervingen på Catalina’en.  Før vingen kunne monteres på plass, måtte «vingedørene» som flottørene er festet til ferdigstilles og monteres på vingen sammen med flottøren. Så nå står Catalina’en med vinger og flottører på plass. Det eneste som nå gjenstår er motordekslene. Muséet har en god del av de komponentene som inngår i dekslene, endel av disse har imidlertid behov for reparasjoner. Det er flere mindre deler som vil bli montert på over de neste månedene, så som navigasjonslys og gjenkjenningslys. Planen er å gjøre flyet komplett eksteriørmessig, og deretter vil muséet jobbe videre med interiøret.

20