Tuesday 18. June 2024

DC-6B – siste nytt!

Vi fortaltei om Jærmuseets beslutning om å kansellere
kontrakten på kjøp av DC-6B LN SUB. Vi i flymuseet
beklaget denne avgjørelsen, men måtte akseptere at det
fremsto som en rett avgjørelse ut fra den daværende
situasjonen.

Det har gått noen uker siden denne avgjørelsen ble
fattet, og i disse Corona-tider er det lang tid. For DC-6B –
prosjektet kom den store endringen med en overraskende
telefon fra Alaska i påsken fra Thomas Werner, som
jeg da telefonen kom ikke ante hvem var. Det viste seg
at han er hundekjører og nettopp hadde vunnet det
store hundeløpet Iditarod i Alaska. Hans problem var at
det siste flyet som kunne tatt med hundene hjem til Europa
allerede var gått da han kom i mål som vinner av
løpet. På en eller annen måte hadde han funnet ut at det
var planer om å fly en DC-6B fra Fairbanks til Norge,
men det var vansker med penger etter at dollarkursen
gikk til himmels. Han spurte om det ville være mulig for
ham og hundene å bli med flyet til Norge. Det som gjorde
forslaget attraktivt for oss er at han har en sponsor,
Aker Biomarine, som er villig til å sponse turen med
250 000 kroner.

Samtidig så vi at dollarkursen hadde gått betraktelig ned
fra toppnivået da kontrakten ble kansellert, og vi fikk
forhandlet kjøpesummen for flyet litt ned, slik at det
etter vår vurdering igjen vil være mulig å gå inn i en ny
kontrakt om kjøp av flyet. Jærmuseets ledelse, som må
signere en ny kjøpsavtale, er i en vanskelig stilling. De
har måttet stenge muséene, har ingen inntekter og har
permittert en stor del av sine ansatte og må fokusere på
hvordan de skal komme tilbake i normal drift. De er
positive til å gjennomføre kjøpet, men må forsikre seg at de
ikke påfører muséet ytterligere økonomisk risiko.

Vi har også fått tilsagn fra Sola kommune om at de vil
støtte prosjektet med kr. 20 000. Dette er gledelig, både
fordi beløpet hjelper i dagens situasjon, men kanskje
mest betydningsfullt er det faktum at kommunen stiller
seg bak prosjektet
Vi mener at slik det økonomiske bildet ser ut i dag, kan
kjøpet gjennomføres med minimal risiko for Jærmuseet.
Vi har derfor et realistisk håp om at vi skal kunne få flyet
hit før utgangen av mai. Så får vi bare krysse fingrene og
fortsette å jobbe for en positiv utgang.