Tuesday 18. June 2024

Informasjon aktiviteten under Coronasmitte perioden.

Årsmøte

I de foreliggende situasjon er det nødvendig å utsette årsmøte til inntil videre.

Dugnadsarbeid.

Vi må også begrense dugnadsarbeid i museet mest mulig.

Kaffesammenkomst.

Inntil videre må vi stoppe praksisen med en felles kaffesammenkomst lørdager.

SOLA 13.03.20

Egil Endresen

Styreleder