Thursday 11. July 2024

Arado Ar 66

Arado Ar 66 var et treningsfly utviklet på begynnelsen av 1930-tallet.

Det ble også tatt i bruk til offensive formål på østfronten, som såkalt Störkampfflugzeug – direkte oversatt
“forstyrrelses-bombefly” – som hadde som formål å ødelegge natteroen for fienden. Muséets Ar 66 har
tilhørt Nachtschlachtgruppe 8 (NSGr 8), som bl.a. opererte i Finland.

1325523043_lit

Etter krigen ble endel vrak av denne typen funnet i Nord-Norge, og muséet har fått to av disse som
utgangspunkt for restaurering. Rammen til skroget er under arbeid (se bildet under), og i tillegg
er de dukkledde vingene ferdig bygget.

1325523042_2_8