Friday 19. April 2024

Arado Ar 96 B-1

Ar 96 er et avansert trenings- og kommunikasjonsfly. Den første versjonen fløy første gang i 1938. Det ble produsert 11 546 fly av typen. Flytypen ble for det meste produsert i Praha, og produksjonen fortsatte til 1950.

1324564365_96

Muséets eksemplar er Werknummer 4246 med registreringen PI+OT, som var stasjonert ved 3./JG 5 på Herdla utenfor Bergen. 13. mars 1943 var flyet på vei til Sola, da det fikk motorproblemer over Bømlo. Flygeren, Obergefreiter Fritz Mühlberger, nødlandet på Storavatnet ved Bremnes.  Da flyet ble hevet 7. november 1992, var det i forholdsvis god stand, men restaureringen er likevel et omfattende arbeid. Første fase av restaureringen, flykroppen, ble ferdigstilt sommeren 2010. Det gjenstår noe arbeid på vingene før disse kan settes på.