Wednesday 29. May 2024

Britten-Norman 2A Islander, LN-MAF

 

Muséet har hatt en Islander fra tidligere Norving på lageret på Stangeland i mange år. Flyet ble anskaffet av Norving i 1975, og ble utsatt for et landingsuhell i Båtsfjord i 1983. Roar Henriksen så flyet på en skraphaug og muséet fikk det fraktet til Sola med god hjelp fra Shell. Der er det blitt stående i mange år uten at det har vært prioritert for restaurering. Det er flere grunner til det. Flyet har blant annet liten tilknytning til Sola, da det for det meste ble brukt i Nord-Norge, og vi har som kjent plassproblemer i muséet. Flyet har imidlertid vesentlig større interesse for Norsk Luftfartsmuseum i Bodø. Muséet inngikk derfor for en tid siden en bytteavtale med Bodø, hvor de overtar Islanderen, og vi får flottører og stag til vår Norseman i retur.  Det gir oss mulighet til stille ut Norseman på flottører, noe som gjør at den blir et mer interessant utstillingsobjekt i muséet.

s003

LN-MAF da den var operativ.

Muséet har nå hatt besøk av Birger Larsen og Ivan Kristiansen fra Bodø, som har gjort flyet klart til å sendes til Bodø, og flottørene og stagene vi skal ha til muséets Norseman kommer i retur.

IMG_12