Tuesday 18. June 2024

Consolidated PBY-5A Catalina

Catalina er ofte betegnet som verdens mest vellykkede flybåt. Det fløy første gang i 1932, og var i produksjon i mer enn 10 år, og er den flybåt typen det er produsert flest av i verden.

Den første norske avdelingen som ble utstyrt med Catalina var 330 skvadron på Island i 1942. Den meste kjente norske skavdronen med Catalina var imidlertid 333, som ble satt opp med Catalina i Skottland. Etter krigen kom skvadronen til Sola i 1946, og var stasjonert i “vår” hangar på Sola Sjø til typen ble faset ut i 1961.

1324543160_cat

Flymuséets Catalina ble produsert i 1942 og var i dansk tjeneste frem til 1967, da den siste flygingen fant sted.. Flyet ble demontert og overdratt til en privatperson. I 1989 fikk flymuséet overta det som da nærmest var et vrak som ble fraktet til Sola. I 1994 var restaureringsarbeidet kommet så langt som bildet viser. Arbeidet er nå kommet endel lengre, slik at det kun gjenstår noe arbeid på den ene vingen som ikke er montert.

Catalinaen er et av Venneforeningens tre prioriterte restaureringsprosjekter.