Sunday 31. May 2020

En bildekonto relatert til Sola/Forus flyplasser

Dette er en link til en samling private fotos som relaterer seg til flyplassene på Sola og Forus. Bilder og tekst på denne kontoen er ikke lagt ut av flymuséet.

https://www.flickr.com/photos/108070235@N05/sets