Thursday 11. July 2024

Fairchild Cornell

Cornell var et amerikansk treningsfly. det er mest kjent fre treningsleiren Little Norway i Canada, hvor det ble brukt til opplæring av norske flygere under 2. verdenskrig. Etter krigen ble det brukt av både Luftforsvaret og endel flyklubber.

1325524753_litC