Wednesday 29. May 2024

Konsolidering med Jærmuseet

Det har pågått samtaler mellom Flymuseet og Jærmuseet i lang tid, og i løpet av høsten ble det oppnådd enighet mellom partene.

Etter det har Sola Kommune forpliktet seg til å bevilge de nødvendige midlene slik at konsolideringen kan gjennomføres. Avtalen innbærer at Jærmuseet vil stå for driften av museet fra 1. januar. Venneforeningen vil bistå Jærmuseet i driften av museet, og vil fortsatt ha ansvaret for restaureringsprosjektene. Stiftelsen Flyhistorisk Museum Sola vil fremdeles stå som formell eier av samlingene.

Dette innebærer at museet vil bli en del av Jærmuseet, og vil også få ny logo. Venneforeningen beholder den gamle logoen som foreningens logo.

For mer info se www.jaermuseet.no