Friday 19. April 2024

Gave til He 115

IMG_6924Bildet viser bakkroppen i verkstedet, med Bf 109 bak

Muséet har tatt den første delen av He 115 fra tanken hvor flyet har ligget i vann siden det ble hevet ifjor sommer.  Bakkroppen som er tatt opp er nå grundig rengjort og skal settes inn med Lanolin før den den blir stilt ut. Arbeidet med He 115 er omfattende og krevende. Det er kostnadskrevende, da muséet ikke har kapasitet til å gjøre alt arbeidet på egen hånd innenfor rimelige tidsrammer, og må derfor få eksterne firmaer til å gjøre deler av arbeidet.

Muséet søker derfor ekstern støtte til dette arbeidet. Vi har nå fått det første, store bidraget til arbeidet. Stiftelsen Sparebank 1 SR–bank har gitt muséet en gave på kr. 100 000 til arbeidet. Dette er en fin begynnelse; den er langt fra tilstrekkelig, men den gjør at arbeidet med prosjektet kan fortsette neste år uten økonomiske problemer.

Muséet er svært takknemlig for gaven, og retter en hjertelig takk til SR-bank.

SB1_SR-Bank-CMYK-blue