Wednesday 29. May 2024

KOMMENTARER TIL UTKAST TIL SAMLINGSPLAN

Vi har bedt om kommentarer til Jærmuseets utkast til samlingsplan for Flyhistorisk Museum Sola.

Vi har mottatt kommentarer fra noen få av dere:

Birger Martin Strand

Harald Tønnesen

Terje Dønnestad

Rasmus Svihus

Egil Endresen

Knut Lande

Bernhard Nilsen

Vi vil være meget takknemlig for flere kommentarer. Sett deg ved tastaturet. Meningen din betyr noe for museet.