Wednesday 29. May 2024

Lockheed T-33A

T-33 er en viderutvikling av Lockheed P-80 Shooting Star, et jagerfly som mest ble brukt mot bakkemål. Den første T-33 fløy i 1948. Under Korea-krigen var resultatene middelmådige. Da det fikk et ekstra sete og tatt i bruk som treningsfly, ble det imidlertid en suksess. Lockheed leverte den siste T-33 i 1959, etter at det var produsert 5.691 eksemplarer. Flyet var i bruk av de fleste vestlig orienterte flyvåpen i verden.

1324647915_t33

Norge ble tildelt et antall T-33 som en del av USAs våpenhjelpprogram, og ble tatt i bruk i jettreningsvingen (senere 718 skvadron) på Sola, først som et supplement til Vampire og senere som erstatter.

De første T-33 kom med båt til Kastrup i 1953, hvor de ble montert og fløyet til Sola. 718 skvadronen hadde som sin hovedoppgave videreutdannelse av ferske flygere fra grunnutdannelsen i USA og Canada. T-33  var operativ i 718 skvadron frem til 1968, da de siste ble overført til Italia og Frankrike og erstattet av F-5A/B.

Muséets fly ble produsert for US Air Force i 1952. Det ble overført til det danske luftvåpen og var i tjeneste frem til 1976, da det ble lagret under åpen himmel på Værløse. I 1981 ble det demontert og fraktet til Sola med Hercules. En meget omfattende restaurering ble gjennomført før det kunne stilles ut.