Tuesday 18. June 2024

MESSERSCHMITT Bf 109 – EN OPPDATERING

 

Flymuséets Messerschmitt Bf 109 er utvilsomt en «hybrid», men det er klare indikasjoner på at det ble levert fra fabrikken som en G-1-versjon, dvs. en jager med trykkabin beregnet på operasjon i store høyder. Da det havarerte, hadde det imidlertid betegnelsen G-2. Såvidt vi kan bringe på det rene, har flyet hatt flere skader med påfølgende reparasjoner og utskiftninger før det endelige havariet i sjøen utenfor Egersund. Den midtre delen av flyet med vingene kom som kjent opp med en reketrål. Halepartiet manglet fullstendig, og man fant ingen deler som kunne bidra til å identifisere flyet. Motoren ble dessverre kastet over bord etter at den var frigjort fra trålen.

Flyet var utstyrt med store hjul, med tilhørende «blemmer» på oversiden av vingene for å gi plass til disse, samt stort halehjul – vanlige modifikasjoner på 109’ere som opererte på bløte rullebaner, og utvilsomt utført etter at flyet forlot fabrikken. Setting på gasshåndtak-overføring tilsier at flyet hadde en DB 601- motor da det havarerte, mens G-typene normalt skulle ha DB 605.

Etter å ha vurdert ulike, mulige havarier utenfor kysten i det aktuelle området, er vi kommet til at flyet, ut fra den rapporterte posisjonen, mest sannsynlig er:

Bf 109G-2 Werknummer 14055, merket hvit 3, fra  1. Staffel av Jagdgeschwader 5 (1./J.G.5), fløyet av Feldwebel Josef Sommeregger, som måtte nødlande på sjøen etter at han hadde vært i kamp med britiske Hampden torpedofly. Siste observasjon av Sommereggers fly var ca. 100 km vest av Egersund.

Det har i alle år vært jobbet ut fra at flyet opprinnelig er bygget som en G-1, og en ser derfor ingen grunn til å reversere det arbeidet som allerede er gjort. All dokumentasjon som er samlet om dette flyet bekrefter at det begynte som en G-1.

Vi har også med tiden skaffet oss mye av det spesielle utstyret som var på trykkabin-maskiner.

Å tilbakeføre flyet til en G-2 ville føre til betydelig merarbeid og behov for en god del deler vi ikke har.  At det finnes en rekke G-2 som er bevart/bygget opp flere steder i verden, men ingen G-1, er også et viktig argument som taler for å bygge opp flyet som en G-1. Vi vil da ha en Bf 109-versjon som det ikke finnes noen andre eksemplarer av, og som derfor vil være en betydelig attraksjon for muséet.