Tuesday 18. June 2024

Noorduyn Norseman Mk. IV

Robert Noorduyn startet et fima i Montreal i Canada i 1934. Han konstruerte et fly som kunne benytte både hjul, ski og flottører. Det skulle ha kortbaneegenskaper for å kunne operere under feltmessige forhold. Det fløy første gang i 1935, og ble raskt populært i Canada. Konstruksjonen var med vinger i tre og stålrør i flykroppen, alt kledd med duk. Flyet var i utstrakt bruk på alliert side under 2. verdenskrig. Produksjonen av flytypen forsatte til 1953, og tilsammen ble det bygget 904 eksemplarer av typen.

1324650022_nor

Etter krigen overtok det norske Luftforsvaret 8 eksemplarer som ble benyttet som transport- og ambulansefly. I 1957 solgte Forsvaret alle de gjenværende Norseman til norske selskaper som Fjellfly, Flyservice, Solberg og Widerøe. Fjellfly benyttet flytypen til bl. a. å fly jegere og fiskere inn i fjellet, til avistransport og annen fraktflyging.

I 1994 kjøpte muséet sitt eksemplar fra et svensk museum. Maskinen ble bygget i 1942, og hadde tjenestegjort i det kanadiske forsvaret til 1953 da det ble overtatt av det norske Luftforsvaret. Flyet var i en periode stasjonert på Sola. I 1957 ble det solgt til Fjellfly i Skien, og i 1957 ble det solgt til Sverige som delefly.  Ved ankomsten til Sola var flyet i dårlig stand, og måtte gjennom en omfattende restaurering før det kunne stilles ut.