Saturday 20. April 2024

North American F-86K Sabre

De fleste som er interessert i fly og flyging kjenner den nesten legendariske jetjageren Sabre fra North American i USA. Utgangspunktet var en dagjager som fløy første gang i 1947. Den er mest kjent for innsatsen under Korea-krigen.

Utviklingen gikk videre, og det ble også utviklet en allværsversjon, F-86D. Denne ble så videreutviklet til F86K, som var spesielt beregnet for bruk i NATO-land., og den ble også produsert på lisens av Fiat. K-versjonen ble satt inn i operativ tjeneste fra 1954.

1324647717_f86k

F86K  var Luftforsvarets første allværs-jagerfly, og den første jetjageren som hadde motor med etterbrenner. I alt mottok Norge 64 fly, som tjenestegjorde i skvadronene 332, 334, 337 og 339.

De første K’ene kom til Gardermoen i 1955, og var i tjeneste frem til 1966, da de siste ble ersatattet av F-5.

Muséets eksemplar var blant de første som kom til Gardermoen i 1955. Flyet fikk registreringen ZK-L, men hadde en relativt kort operativ periode. Allerede i 1956 buklandet flyet. Skadene på skroget var så store at flyet ble klassifisert som undervisningsmateriell, og overført til Kjevik. Det ble værende på Kjevik til 1977, da det ble overført til Lista flystasjon. Her ble det montert på sokkel ved hovedporten.

Flyhistorisk Museum Sola fikk disposisjonsretten til flyet, og det ble overført til muséet i 1985.