Tuesday 18. June 2024

Northrop F-5A Freedom Fighter

Northrop’s F-5 har utgangspunkt i treningsflyet T-38 Talon som var ment som en arvtaker til T-33 som den gang var det amerikanske luftforsvarets avanserte treningsfly. Fabrikken så imidlertid at T-38 også hadde potensiale som jagerfly. Det ble produsert i alt 2500 T-38 og F-5.

1325343417_F-5
Norge var et av de tidligste NATO-landene som besluttet å anskaffe Typen ble skreddersydd for norske forholdmed blandt annet oppfangningskrok og avisningsystem for windshield. F-5 var tenkt å erstatte F-86F/K og sener RF-84F og T-33. Tisammen fikk Luftforsvaret levert 108 fly hvorav 70% ble finansiert av det amerikanske våpenhjlpprogrammet. F-5 ble primært brukt som jagerbomber. Senere ble  718 skavadronen på Sola som i tillegg til å være treningsavdeling også var en operativ avdeling, utstyrt med typen. Dette medførte at avdelingen fikk et større antall F-5B tosetere. 717 skvadron på Rygge fikk en spesiell variant, RF-5A, med kameraer i nesepartiet. Da F16 ble innført startet utfasingen av F-5.

Museets F-5 ble levert i 1967 til 332 skvadronen på Rygge, og fikk kjennetegnet AH-M. Iløpet av den operative preioden var den innom både 338 på Ørlandet og 336 på Rygge. Den ble faste ut i 1992 etter 4500 flytimer. Den kom til Sola i 1993.