Wednesday 29. May 2024

Radar – Würzburg Riese

I Tyskland startet utviklingen av radar tidlig på 1930-tallet.

Utviklingen gikk raskt og etter at de første tidlige versjoner var tatt i bruk,
ble typen som fikk navnet Würzburg Riese utviklet og satt i tjeneste tidlig i krigen.

1325184826_lite

Det ble laget i alt 1.500 eksemplarer av denne radaren, og de ble plassert langs Atlanterhavskysten fra Spania til Nord-Norge.  De ble brukt til å følge flybevegelser og forberede forsvaret.

Normalt ble to radarer brukt i par;  den ene fulgte fiendtlige fly mens den andre ble brukt til å lede egne fly.

Det ble satt opp mange av disse radarene langs norskekysten – også her i distriktet -men muséets eksemplar sto på Vigra ved Ålesund. Etter krigen ble radaren flyttet til Nordlysobservatoriet i Tromsø.
Etter noen år ble den tatt ned og lagret på Gardermoen, før den ble gitt til vårt museum.
Restaureringen ble sluttført høsten 2011, og radaren er nå plassert ved inngangen til muséet.