Thursday 11. July 2024

Republic F-84G Thunderjet

Prototypen, XP-84, fløy første gang i 1946. Flyet var en jagerbomber og bakkeangrepsfly, og i denne rollen ble det brukt med stor suksess i Korea-krigen.  I alt ble det produsert 4.400 eksemplarer av F-84. Det var karakteristisk for flytypen å havne utenfor rullebanen, og Thunderjet huskes for de mange havariene.

Gjennom våpenhjelpprogrammet mottok Luftforsvaret 200 eksemplarer. av G-versjonen pluss 6 av E-versjonen. De første kom til Sola i 1951 og ble ved en seremoni på Sola overlevert av general Eisenhower. Innen utgangen av 1955 var alle levert, og Luftforsvaret hadde da 6 skvadroner oppsatt med typen. På Sola var det en tid 3 skvadroner F-84G, itillegg til andre flytyper. Det var trangt om plassen i den tiden.

1324647915_thunder

338 var den siste skvadronen som opererte Thunderjet. De siste ble faset ut i i 1960, da Thunderjet’en ble erstattet av Sabre.

Muséets fly ble levert til Luftforsvaret i 1954 og ble tildelt 338 skvadron. Flyet hadde en kortvarig operativ tjeneste i Forsvaret, idet det ble tatt ut av tjeneste i 1955. Senere ble det overført til Lista flystasjon og brukt til undervisningsformål på Luftforsvarets Våpentekniske Skole. Da det ble endelig avskrevet i 1957, hadde det 1.200 flytimer.

Senere kom det til Sola som “portvakt” og sto først på Sola Land, og senere ved befalsmessen på Sola Sjø. Da muséet fikk overta det og tok det ned fra sokkelen, var det i dårlig forfatning og måtte gjennom en omfattende restaurering. Flyet ble da merket i 330 skvadrons fargeskjema i anledning skvadronens 50- årsjubileum i 1991.