Tuesday 18. June 2024

Republic RF-84G Thunderflash

RF-84F Thunderflash er rekognoseringsversjonen av F-84F Thunderstreak, med kamera plassert i nesen. YRF-84F fløy første gang i 1952. Den hadde noe lavere hastighet enn jagerbomber-varianten, men kunne med 45.600 fot operere i større høyde. Den var imidlertid best egnet som taktisk lavtflygende fotofly. Totalt ble det produsert 716 fly. USA og flere NATO-land brukte typen.

Luftforsvaret tok i bruk 31 RF-84F som ble overtatt som en del av den amerikanske våpenhjelpen. 717 skvadron på Sola fikk sin første Thunderflash i 1956.

1325347362_Flash

717 flyttet til Rygge i 1961. Fra 1969 ble Thunderflash erstattet av RF-5A.

Muséets fly er en RF-84F-26-RE og ble levert i 1956. Ved ankomsten var flyet i umalt aluminium, i1961 ble det malt i et trefarget kamuflasjeskjema. I 1960 ble det montert Martin Baker utskytingssete. Flyet ble tatt ut av tjeneste i 1970. Det hadde da 2.457 flytimer, og det ble besluttet at det skulle hugges opp. Det skjedde imidlertid ikke – flyet ble stående på Rygge uten motor. Midt på 70-tallet fikk det et malingstrøk, men ble stående under åpen himmel. I 1987 ble maskinen overført til Sola.