Friday 19. April 2024

SAAB 91 B-2 Safir

Luftforsvaret faset ut sine Harvard treningsfly i 1954. Da sto man igjen med Fairchild Cornell som det eneste treningsflyet i Luftforsvarets tjeneste. Disse flyene hadde vært i tjeneste siden 1942, og var lite egnet til å lære opp flygere som skulle gjøre tjeneste i moderne jetfly. Nye fly var nødvendig, og valget falt på SAAB Safir.

1324647915_safir

Flyet var konstruert av Anders Johan Andersen, som satte spor etter seg i svensk luftfart. Han arbeidet før krigen i i tysk flyindustri, men ved krigsutbruddet returnerte han til Sverige og ble ansatt hos SAAB, hvor han deltok i utviklingen av de fleste flytypene. Arbeidet med konstruksjonen startet i 1944. Arbeidet ble gjort på rekordtid, og allerede i 1945 fløy den første prototypen. Den ble utviklet i flere varianter; som 3-seters versjon for militært og 4-seters for sivilt bruk. Totalt ble det bygget 323 fly av typen, og mange av disse flyr fortsatt.

Luftforsvarte kjøpte i 1956/57 25 fly av typen, og supplerte med ytterligere 5 i 1979. De fleste ble avhendet i 1982 og erstattet av SAAB MFI-15 Safari.

Muséets Safir ble overført fra Sogn videregående skole i Oslo, som hadde flyet på utlån fra Luftforsvaret til undervisningsformål. Flyet ble levert til Luftforsvaret i 1957. Det ble benyttet som skolefly ved Flyskolen på Værnes og som kommunikasjonsfly ved støttevingene. Det finnes fortsatt flydyktige eksemplarer av typen, bl.a. ett på Sola, som brukes av Sola Flyklubb.

Av plasshensyn har det vært nødvendig å stille ut flyet uten vinger.